• Assessorament en comerç internacional
 • Pla de Màrqueting Internacional
  • Determinació de la posició competitiva de l'empresa a nivell internacional
  • Pla operatiu de Màrqueting per país/ mercat

  Accions comercials
  • Recerca i selecció de distribuïdors, agents comercials o clients finals.
  • Selecció, preparació i assistència a fires internacionals.
  • Assessorament i posta en marxa d'accions de promoció internacional.

  Estudis de mercat
  • Investigació i anàlisi de les possibilitats dels mercats que siguin del seu interès.

  Assessorament en les gestions administratives relatives a l'activitat exportadora i importadora
  • Preparació i revisió de documentació:
    - Certificats d'origen.
    - Documents de segur i transport.
    - Cartes de crèdit.
    - Certificats sanitaris, llistes de contingut, factures pro forma, etc.
  • Gestió de cobraments.

  Recerca, anàlisi i negociació de serveis de comerç exterior indispensables per a l'activitat exportadora
    - Transport internacional
    - Despatx de duanes
    - Segurs de crèdit a l'exportació
    - Formes de pagament internacional
    - Finançament de les exportacions

  Recerca de subvencions per a les activitats de promoció exterior
  • Identificació de subvencions oficials, incloent la presentació i seguiment de la documentació necessària per a la seva obtenció.

  Assessorament en Contractació Internacional
  • Elaboració i supervisió de contractes de compra-venda, agència i distribució internacional, etc.

 • TORNAR
 • Error conectando a la base de datos.