• Assessoria fiscal, comptable i laboral
 • ASSESSORIA FISCAL

  Oferim assessorament permanent i específic per a cada client amb estudis personalitzats. Preparem i presentem els documents necessaris davant l'Agència Tributària, incloent entre uns altres:

  • Alta de l'Empresa o Empresari individual en Activitats Econòmiques.
  • Declaració Censal d'inici d'activitat.
  • Sistema Tributari d'Estimació Directa i Estimació Objectiva.
  • Confecció i presentació de Declaracions Tributàries periòdiques que cada client es vegi obligat a presentar (I.R.P.F., I.V.A., I.S., Retencions, No Residents, etc.).
  • Resums Anuals.
  • Recursos administratius davant l'Agència Tributària i reclamacions Economico-administratives.
  • Tramitació de Tributs Locals (IBI, Plusvàlua, etc.).
  • Inspeccions Tributàries (preparació assistència i representació).

  ASSESSORIA COMPTABLE

  • Sol•licitud de Denominació Social.
  • Constitució de Societats.
  • Altes Empresaris Individuals.
  • Administració comptable.
  • Preparació de documentació comptables i comptabilització de les dades facilitades per les Empreses.
  • Confecció de Llibres Oficials.
  • Teneduria de llibres.
  • Dipòsit de Llibres Comptables.
  • Dipòsit de Comptes Anuals.
  • Anàlisis i seguiment de Compte de Resultats i de Balanços.

  ASSESSORIA LABORAL

  • Contractes de Treball.
  • Confecció de nòmines.
  • Consultoria Laboral.
  • Tramitacions davant la Inspecció del Treball.

 • TORNAR
 • Error conectando a la base de datos.