• Lideratge i entrenament de directius
 • _El programa de formació de Directius “Assessors”, expressió amb la qual CUBIC CONSULTORS defineix a les persones amb tasques directives, principalment aquelles que gestionen altres persones, i que exerceixen les seves funcions sobre la base dels valors definits per l'estratègia de l'empresa, segueix un lideratge de tipus humanista.

  Aquest model de direcció de persones es basa en una concepció filosòfica, antropològica i psicològica de la persona que es fonamenta en una actitud creadora com element essencial de la persona, i considera els valors ètics com un nucli important de la personalitat, així com la unicitat i originalitat de cada ésser humà.

  Es descarta així el model de persona com robot, ja que aquest no pot explicar l'activitat humana creativa, la conducta exploratòria, les meta-motivacions…

  Així mateix, formen part d'aquest model les actituds i les intencions del capdavanter humanista: afavorir l'eficàcia, impulsar la creativitat, facilitar el creixement personal.

  Si bé no resulta fàcil realitzar canvis interiors i de comportament, és possible desenvolupar competències directives mitjançant:
  • Informació: tant de coneixement abstracte com experimental.
  • Formació: tant amb motivació espontània com racional per a actuar sobre la voluntat.
  • Entrenament de les habilitats, per a passar a l'acció.

 • TORNAR
 • Error conectando a la base de datos.